ACCIÓ DOCENT EN CENTRES EDUCATIUS

Tota la nostra formació té un mateix objectiu: l’educació nutricional.

Tallers educatius en hàbits alimentaris. | Certificat de manipuladors d’aliments. | Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. | Tallers d’actuació en cas de xoc anafilàctic. | Seguretat alimentària. | Tallers de cuina.

 

Visualitza algun dels nostres tallers:

Promoció dieta saludable a les escoles

Taller del gust i l’olfacte

Taller de pa a les escoles

Taller del gust i del producte

 

ACCIÓ EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA, ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA APPCC I LA SEVA VERIFICACIÓ

Elaboració, implementació i verificació d’un sistema de qualitat.

  • Elaboració i implementació dels prerequisits sanitaris i el sistema APPCC.
  • Gestió de la recollida de mostres analítiques mitjançant un laboratori extern.
  • Formacions personalitzades per la obtenció del certificat de manipulador d’aliments.
  • Auditories internes permeten una formació continuada, control i verificació del sistema APPCC.
  • Assessorament en normativa, actuació i execució sanitària.

 

 

ACCIÓ EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA

Gestió de la seguretat alimentària i la nutrició.

 

ACCIÓ EN RESTAURACIÓ

Implementació i control higiènic-sanitari.

  • Elaboració i engegada dels prerequisits sanitaris.
  • Seguiment – control de la realització de tots els autoregistres control i verificació del correcte funcionament del sistema.
  • Formació en manipuladors d’aliments de forma presencial i online, sempre garantint una formació continuada.
  • Auditories internes, amb freqüències determinades per realitzar inspecció de: estat de la infraestructura, deficiències sanitàries per a les seves millores, objeccions de millora per al rendiment de l’equip i/o millores en seguretat alimentària, formació continuada i controls interns de temperatura, clor i altres mesures oportunes mitjançant equips patró.
  • Recollida de mostra en col·laboració amb un laboratori extern

 

 

 

ACCIÓ DIVULGATIVA

Promoure salut i minimitzar riscos sanitaris.

Realització de xerrades en seguretat alimentaria i/o nutrició i redacció d’articles.

 

Enllaços d’alguna de les nostres activitats: